Archives for Ocak 2020

MURİS MUVAZAASI NEDİR ?

Genel Ocak 12, 2020

MURİS MUVAZAASI NEDİR ? Muvazaa, üçüncü kişilerden mal saklamak amacıyla yapılan, kişinin iradesine uymayan aldatma işlemidir. Görünürdeki işlem ve gizli…

Read More

KIDEM TAZMİNATI

Genel Ocak 12, 2020

KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatından 4857 sayılı kanunun 20. Maddesinin atfıyla, 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde bahsedilmektedir. Yargıtay, “İşverene ait bir…

Read More

İŞÇİNİN REKABET YASAĞI

Genel Ocak 12, 2020

İşçilerin, iş gördükleri esnada öğrendikleri bilgilerin saklanması, işletmelerin rekabet etme gücü açısından önem taşımaktadır. İşçinin iş sözleşmesi devam ederken bu…

Read More